Taclo unigrwydd gyda cherddoriaeth yng Ngwynedd

Mae cynllun peilot wedi lansio yng Ngwynedd er mwyn defnyddio cerdd i daclo unigrwydd mewn ardaloedd gwledig.

Bwriad y cynllun 'Atgofion ar Gân', sydd yn cael ei redeg gan Gyngor Gwynedd a Chanolfan Gerdd William Mathias o Gaernarfon, yw helpu pobl hŷn i beidio â theimlo mor unig.

Mae'r sesiynau cerdd wythnosol yn gyfle iddyn nhw ganu a chwarae cerddoriaeth gyda'i gilydd.

Dechreuodd yr arbrawf yng nghartref gofal Awel y Coleg yn y Bala, ac fe fydd gweithgaredd tebyg yn digwydd yng Ngellilydan.

Cyhoeddwyd