Ailenwi stryd yn yr Almaen ar ôl teulu awdur o Gymru

Bydd stryd yn Yr Almaen yn cael ei hailenwi ar ôl teulu wnaeth ddiodde' o dan y Natsïaid - a hynny wedi i lyfr Cymraeg ddod â'u stori i'r amlwg.

Cafodd hanes y teulu Bosse ei gofnodi gan Heini Gruffudd yn ei lyfr Yr Erlid, enillydd gwobr Llyfr y Flwyddyn 2013.

Roedd mam Heini Gruffudd, Kate Bosse, o dras Iddewig, a daeth i Gymru yn ystod cyfnod y Trydydd Reich.

Bossestrasse fydd enw'r stryd yn nhre' Wittenberg yn dilyn seremoni yno ddydd Gwener.