Basil Smith, 95 oed o'r Tymbl, sy'n dal i chwarae tennis pob wythnos

Dyma Basil Smith o'r Tymbl, Sir Gaerfyrddin. Mae'n 95 mlwydd oed, ac yn dal i chwarae tennis pob wythnos.

Rhaglen Cofio ar BBC Radio Cymru aeth i'w gyfarfod. Gallwch glywed y sgwrs yn llawn ar wefan Radio Cymru.