Ymateb lleol i gyhoeddiad Tata

Mae cwmni dur Tata wedi addo cadw swyddi a pharhau i gynhyrchu dur ym Mhort Talbot a gweithfeydd eraill yn y DU.

Iwan Griffiths sydd wedi bod yn holi beth yw'r ymateb yn lleol i'r newyddion.

Cyhoeddwyd