Marwolaeth claf: 'Methiannau cyfathrebu'

Bydd adolygiad eang o gleifion acíwt sâl sydd yn cael eu trin yn y gwasanaeth iechyd yng Nghymru yn cael ei gynnal yn y flwyddyn newydd.

Daw hyn yn dilyn pryderon gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru sydd wedi ymchwilio i nifer o gwynion ynglŷn â ffaeleddau yng ngofal cleifion mewn ysbytai tu allan i oriau arferol ac ar benwythnosau.

Yma, mae'n trafod achos Mr Y, fu farw dri diwrnod ar ôl mynd i Ysbyty Brenhinol Gwent ym mis Rhagfyr 2014.