Olrhain hanes cyfoethog y Guildhall ar ôl ei brynu

Ar ôl blynyddoedd o ansicrwydd, mae adeilad hanesyddol y Guildhall bellach yn nwylo Cyngor Sir Gâr.

Mae'r awdurdod wedi prynu'r hen lys am £225,000, ac mae trafodaeth yn digwydd gyda phartneriaid posib.

Ein gohebydd Aled Scourfield sy'n olrhain rhywfaint o hanes cyfoethog y Guildhall, wrth i Cymru Fyw gael cipolwg arbennig o gwmpas yr adeilad.

Cyhoeddwyd