Irfon Williams yn trafod y dyfodol wedi i'w ganser ledaenu

Mae dyn o Wynedd sydd wedi cael gwybod bod canser wedi lledaenu yn ei gorff, a hynny ar ôl brwydro'r afiechyd am dair blynedd, wedi bod yn trafod ei ddyfodol.

Mae'n dair blynedd i'r mis ers i Irfon Williams, tad i bump o Fangor, gael diagnosis o ganser y coluddyn.

Yn siarad hefo rhaglen y Post Cyntaf ar BBC Radio Cymru, dywedodd Irfon ei fod yn derbyn na fydd meddygon byth yn cael gwared ar y canser o'i gorff.

Cyhoeddwyd