Holi'r Prif Weinidog: Dadansoddiad Vaughan

Vaughan Roderick sydd yn bwrw golwg ar sesiwn Holi'r Prif Weinidog yn y Senedd ddydd Mawrth 29 Tachwedd.

Fe gafodd Carwyn Jones gwestiynau gan Neil Hamilton o UKIP yn holi ynghylch penderfyniad Llywodraeth Cymru i ymyrryd yn yr achos llys dros Erthygl 50 a Brexit.

Roedd Leanne Wood o Blaid Cymru hefyd yn awyddus i godi cwestiynau ynglŷn â ffioedd rhentu, a chleifion sepsis gafodd sylw arweinydd y Ceidwadwyr Andrew RT Davies.