Arfon Jones: 'Ystafelloedd cyffuriau diogel'

Mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Arfon Jones o blaid sefydlu 'ystafelloedd diogel' i ddefnyddwyr allu cymryd cyffuriau dan oruchwyliaeth meddygol.

Cyhoeddwyd