Prif Arolygydd Carl Williams yn ymateb i'r rheithfarn