Ynni adnewyddol: 'Rhwystrau' i Gymru

Mae Llywodraeth y DU yn atal Cymru rhag cyrraedd ei photensial gydag ynni adnewyddol, yn ôl cadeirydd Pwyllgor Ynni Adnewyddol y Cynulliad.

Yn ôl Llyr Gruffydd mae torri 'nôl ar gyllid wedi "tynnu'r mat o dan draed y sector", a dyw Mesur Cymru ddim yn cynnig digon o bwerau i Gymru fanteisio'n llawn ar ei hadnoddau naturiol.

Mae Llywodraeth y DU yn dadlau ei bod hi'n bwysicach iddyn nhw gefnogi dulliau newydd o gynhyrchu ynni glan. Owain Evans sydd â'r stori'n llawn.