Cymeradwyo Uned Argyfwng newydd i Ysbyty Gwynedd

Bydd Uned Argyfwng newydd gwerth dros £13m yn cael ei sefydlu yn Ysbyty Gwynedd ar ôl i'r cynllun gael êi gymeradwyo gan Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr.

Wedi ei hadeiladu dros 30 o flynyddoedd yn ôl mae'r uned bresenol yn rhy fach o lawer i ymdopi gyda'r galw, ac yn ôl y bwrdd iechyd mae'n anodd delio'n effeithiol â chleifion.

Dyma adroddiad Sion Tecwyn ar ran Newyddion 9.

Cyhoeddwyd