Rhai o luniau gorau 2016

Mae'r flwyddyn wedi hedfan, felly beth am ail fyw rhai o uchafbwyntiau 2016 o'n harchif lluniau yn y fideo byr, 90 eiliad yma?

Mwynhewch!

Cyhoeddwyd
Is-adran
Cylchgrawn