Dr Rhys ap Delwyn Phillips yn sôn am ei bryderon

Dr Rhys ap Delwyn Phillips yn sôn am ei bryderon am y cynlluniau i godi cwt i ddal miloedd o ieir.