'Brwydr' rhiant i gael addysg i'w phlentyn

Rhian James sy'n sôn am ei "brwydr" i gael addysg bellach i'w merch, Catrin. Yn ôl yn cyfreithiwr, mae'r ddarpariaeth addysg bellach ar gyfer pobl ifanc ag anabledd yn "sgandal gudd".

Cyhoeddwyd