Cyngerdd olaf wrth i Gôr Y Traeth ddod i ben ar ôl 47 mlynedd

Ar ôl 47 o flynyddoedd, mi fydd un o gorau meibion enwocaf Cymru, sef Côr Y Traeth o Ynys Môn, yn canu am y tro olaf ddechrau Rhagfyr.

Maen nhw wedi penderfynu rhoi'r gorau iddi oherwydd eu bod wedi methu â denu arweinydd sy'n siarad Cymraeg, ac am nad oes 'na bobl ifanc yn ymuno â'r côr.

"Mae rhywun yn gorfod derbyn bod pob peth yn dod i ben rywdro," meddai Peter Roberts, sydd wedi bod yn aelod o'r côr ers dros ddeugain mlynedd.

"Dydw i ddim yn hapus, ond o dan yr amgylchiadau fel y mae hi, doedd 'na ddim llawer o ddewis."

Fe fydd Côr Y Traeth yn cael eu clywed am y tro olaf yng Nghapel Rhos Y Gad, Llanfairpwll, nos Sadwrn 3 Rhagfyr.