Brexit yn yr Uchel Lys: Ymateb David Davies

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r penderfyniad yn golygu na all y Llywodraeth weithredu Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon heb ganiatâd aelodau seneddol.

Mae AS Ceidwadol Mynwy, David Davies wedi beirniadu'r penderfyniad, gan ddweud bod y Senedd eisoes wedi cael y cyfle i ddweud ei dweud pan gafodd y refferendwm ei chymeradwyo gan ddeddf seneddol.

Cyhoeddwyd