Brexit yn yr Uchel Lys: Ymateb y Prif Weinidog

Mae'r Uchel Lys wedi dyfarnu y bydd yn rhaid cynnal pleidlais yn Nhŷ'r Cyffredin cyn y gall Llywodraeth y DU ddechrau'n ffurfiol ar y broses o adael yr Undeb Ewropeaidd.

Mae'r penderfyniad yn golygu na all y Llywodraeth weithredu Erthygl 50 o Gytundeb Lisbon heb ganiatâd aelodau seneddol.

Yn croesawu'r dyfarniad, dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones y byddai'n gamgymeriad i herio penderfyniad yr Uchel Lys.

Cyhoeddwyd