Fe allai'r heddlu rannu adeiladau, meddai Comisiynydd

Fe allai heddweision yn ardal Dyfed-Powys ddechrau rhannu adeiladau gyda phartneriaid allanol yn y dyfodol er mwyn arbed arian.