Agor ysgol newydd Hafod Lon

Mae ysgol newydd sbon wedi agor ei drysau ar gyfer disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig yng Ngwynedd.

A hithau 40 mlynedd ers sefydlu Ysgol Hafod Lon yn y Ffôr ger Pwllheli, mae'r ysgol wedi symud i safle newydd ger Penrhyndeudraeth.