'Mae cymorth i bobl trawsryweddol'

Joe yn sôn am y cymorth sydd ar gael i bobl trawsryweddol.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Ddwyrain