'Angen gostwng terfyn ar heolydd gwledig'

Mae Jasmine Wilson, llefarydd ar ran yr elusen Brake, sy'n ymgyrchu dros ddiogelwch ar y ffyrdd, wedi croesawu'r newidiadau i derfynau cyflymder yng Ngheredigion ac yn Cyngor Ceredigion am weithredu. Ond, mae'n dweud hefyd fod lle i edrych eto ar y terfynau cyflymder ar ffyrdd gwledig y sir.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin