Dioddefwraig yn sôn am achos cam-drin

Mae dyn 71 oed o Sir Gaerfyrddin wedi ei garcharu am dair blynedd am ymosod yn anweddus ar ferch yn ei harddegau bron 40 mlynedd yn ôl.

Cafwyd Evan Heddwyn Jones o Lanwrda yn euog o bedwar cyhuddiad o ymosod yn anweddus ar blentyn rhwng 14 a 16 oed. Digwyddodd yr ymosodiadau rhwng 1976 a 1978.

Clywodd y llys fod Jones rhwng 31 a 33 oed pan ddigwyddodd yr ymosodiadau, a bod yr ymosodiadau wedi digwydd tra roedd y ferch yn y tacsi yr oedd yn ei yrru.

Mae'r ddioddefwraig, Esther Hoad, nawr yn byw yn Iwerddon ac mae hi wedi dewis ildio ei hawl i beidio â chael ei henwi, er mwyn trafod y gamdriniaeth a ddioddefodd pan yn blentyn.

Dywedodd wrth BBC Cymru ei fod yn bwysig fod pobl yn gwybod am yr hyn ddigwyddodd iddi, a drwy siarad am hyn y bydd yn help i eraill sydd wedi eu cam-drin, a bod gan hwythau hefyd yr hawl i siarad.

Cyhoeddwyd
Is-adran
De-Orllewin