Elis-Thomas: Annibyniaeth yn 'freuddwyd nad yw'n bod'

Mae Dafydd Elis-Thomas wedi dweud na ddylai Plaid Cymru "freuddwydio am rhyw fan gwyn fan draw o annibyniaeth nad yw'n bod".

Dywedodd AC Dwyfor Meirionnydd mai helpu i lywodraethu'r wlad ddylai fod eu blaenoriaeth, yn dilyn ei benderfyniad i adael y blaid.