Lori yn cario trên drwy'r Bermo

Nid bob dydd y gwelwch chi hyn! Golygfa unigryw o drên yn cael ei gludo ar gefn lori drwy strydoedd cul Y Bermo.

Mae'n debyg bod rhaid cludo'r trên ar lori oherwydd bod gwaith cynnal a chadw yn digwydd ar bont y dref.

Diolch i We Love Barmouth Beach am y fideo.