Dadansoddi Sesiwn Holi'r Prif Weinidog

Ein Golygydd Materion Cymreig, Vaughan Roderick, sy'n edrych nôl ar Sesiwn Holi'r Prif Weinidog.