Arestio dau mewn cyrchoedd cyffuriau yng Ngwynedd

Cafodd ddau ddyn lleol eu harestio fore Mawrth fel rhan o Ymgyrch Rattle, sy'n targedu gwerthwyr cyffuriau posib yng Ngwynedd.

Fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gynnal cyrchoedd ym Mangor, Y Felinheli a Llanllechid.

Cafodd y dynion eu harestio yn Llanllechid ar amheuaeth o fod â chyffuriau yn eu meddiant gyda'r bwriad o'u cyflenwi.

Aeth plismyn a chyffuriau, ffonau symudol ac arian parod o'r tŷ i'w harchwilio ymhellach.

Roedd rhaglen Newyddion9 yn Llanllechid yn ffilmio'r cyrch.

Cyhoeddwyd