Trefniant newydd ar gyfer ralio

Mae'n ymddangos bod dyfodol ralio ceir yng Nghymru yn fwy diogel.

Dywed Cyfoeth Naturiol Cymru y byddant yn trosglwyddo'r cyfrifoldeb dros baratoi'r ffyrdd mewn coedwigoedd i gwmni preifat di-elw unwaith y bydd y trefniadau terfynol mewn lle.

Bydd trefnwyr y raliau'n delio'n uniongyrchol gyda'r cwmni, a fydd na ddim cost na thaliad i Gyfoeth Naturiol Cymru.

Gobaith cefnogwyr y gamp yw y bydd hynny yn arwain at drefn well o baratoi'r fforestydd ar gyfer y rasys.

Adroddiad Craig Duggan ar Newyddion 9.

Cyhoeddwyd