Ymateb ffermwr i lygredd cerosin mewn afon ger Caerfyrddin

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymchwilio ar ôl i gerosin lifo o bibell o dan yr A48 ger Caerfyrddin i Afon Pibwr.

Ar hyn o bryd mae rhan o'r A48 i'r dwyrain ynghau am gyfnod o chwe wythnos er mwyn i bibell tanwydd gael ei thrwsio.

Dywed CNC fod contractwyr arbenigol wedi eu galw i'r safle er mwyn cyfyngu unrhyw niwed i'r amgylchedd, ac mae swyddogion CNC hefyd yn monitro nentydd ac afonydd lleol.

Mae Gareth Rees yn ffermio yn ardal Nant-y-Caws, a chafodd rybudd i gadw ei wartheg draw o Afon Pibwr.