Safonau iaith

Rhai o bobl tre Caerfyrddin yn cael eu holi a oedd hi'n rhesymol i bobl allu cynnal cyfarfod yn llwyr drwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r Cyngor heb gymorth cyfieithydd?