'Brexit yn dda i bysgotwyr'

Mae Len Walters, sy'n pysgota o'i gwch Glas y Dorlan, yn dweud na allai pethau "fynd yn waeth" i bysgotwyr nac y mae hi gyda'r DU o fewn yr UE.

Daw ei sylwadau wedi i'r Cwnsler Cyffredinol Mick Antoniw rybuddio y gallai Brexit arwain at "dymor agored" yn nyfroedd pysgota Cymru.

Cyhoeddwyd