'Plismona pysgota yn anoddach wedi Brexit'

Mae David Grundy wedi bod draw yn Llansteffan yn gweld y gwaith sydd yn cael ei wneud i amddiffyn pysgodfeydd Cymru.

Mae unrhyw erlyniadau sydd yn cael eu gwneud ar gyfer pysgota anghyfreithlon yng Nghymru yn digwydd yn enw Mick Antoniw, y Cwnsler Cyffredinol.

Ond mae gan yr Aelod Cynulliad bryderon am effaith Brexit ar ein moroedd.

Er hynny, dywedodd un pysgotwr o Aberteifi wrth BBC Cymru bod polisïau'r UE wedi bod yn "ddinistriol" i'r diwydiant.

David Grundy sydd yn esbonio.