'Angen edrych ar ôl ein hadnoddau naturiol yn well'

Mae angen gweithredu i reoli'r amgylchedd yn well neu mae 'na beryg y bydd ansawdd bywyd yn gwaethygu, yn ôl adroddiad gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mike Evans, awdur yr adroddiad, sy'n esbonio.

Cyhoeddwyd