'Creu Hanes': Llongyfarch enillwyr gwobrau ieuenctid

Yr Ysgrifennydd Cyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, sy'n llongyfarch y pobl ifanc enillodd wobrau yng ngwobrau ieuenctid cyntaf y Mis Hanes Pobl Dduon.

Cyhoeddwyd