Taith o amgylch ysgol newydd Bro Teifi yn Llandysul

Cafodd Ysgol Bro Teifi yn Llandysul ei hagor yn swyddogol ddydd Iau. Dyma'r Ysgol Gydol-Oed cyfrwng Cymraeg cyntaf i'w hadeiladu yng Nghymru, i blant 3 i 19 oed. Gohebydd BBC Cymru, Dafydd Morgan, gafodd ei dywys o gwmpas yr ysgol newydd gan un o'r disgyblion.

Cyhoeddwyd