Twnnel yn Llundain yn gynsail i dwnnel dan y Fenai

Ar gost o dros £100m mae'r National Grid yn ffafrio adeiladu twnnel dwy filltir a hanner o hyd o dan y Fenai fel rhan o'r cynlluniau i drosglwyddo trydan Wylfa Newydd pan fydd yn agor.

Does dim manylion am union leoliad posib y twnnel dan y Fenai, ond mae'n debyg na fydd y twnnel yn rhedeg yr holl ffordd i is-orsaf Pentir, fel mae rhai ymgyrchwyr yn dymuno ei weld.

Mae gwaith adeiladu sy'n mynd ymlaen yn Llundain ar hyn o bryd yn gynsail i'r hyn all ddigwydd dan y Fenai.

Dafydd Gwynn aeth draw i weld twneli trydan Llundain ar ran Newyddion 9, a hynny yng nghwmni Aled Rowlands o'r National Grid.