Jodie Grove sy'n nyrs glinigol arbenigol yn y maes

Mae Jodie Grove yn nyrs glinigol arbenigol yn y maes.