Cyfuno celf a llên: uchafbwynt Gŵyl y Cynhaeaf

Fe fydd Gŵyl ddiwylliannol newydd - Gŵyl y Cynhaeaf - yn cael ei chynnal yn Aberteifi i nodi hanner can mlynedd ers awdl fuddugol Dic Jones, 'Y Cynhaeaf'.

Un o uchafbwyntiau'r Ŵyl fydd arddangosfa gan yr Arlunydd, Aneurin Jones, sydd yn cydweithio gyda'r awdur o Geredigion, Caryl Lewis.

Mae'r prosiect, Llais y Llun, yn cyfuno celf, llenyddiaeth a phrofiad theatrig. Lleisiau pobl dalgylch Aberteifi sydd i'w clywed yn yr ymsonau, sgetys a straeon byrion sydd wedi eu llunio gan Caryl Lewis.

Aled Scourfield sydd wedi bod yn holi Aneurin Jones ynglŷn â'r prosiect.