Cyn AS, Ron Davies wedi 'ceisio rhwystro llwybr beicwyr'

Mae fideo wedi dod i'r amlwg sydd i'w weld fel petai'n dangos cyn ysgrifennydd gwladol Cymru yn helpu i roi rhwystrau ar lwybr beicio mynydd answyddogol.

Y gred yw mai Ron Davies yw'r dyn gafodd ei ffilmio'n rhoi creigiau a darnau o bren ar Fynydd Caerffili.

Mae'n gwadu ceisio anafu unrhyw un gyda'r rhwystrau, sy'n dod yn dilyn ffrae ynglŷn â'r ffordd mae beicwyr mynydd yn defnyddio'r ardal.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru, sy'n berchen y tir, wedi annog y ddwy ochr i gyfarfod i ddatrys y broblem.

Cyhoeddwyd