'Diddymu Cymraeg Ail Iaith' erbyn 2021

Mae'r gweinidog sydd â chyfrifoldeb dros yr Iaith Gymraeg wedi cadarnhau fod Llywodraeth Cymru yn anelu i ddiddymu Cymraeg Ail Iaith fel pwnc ymhen pum mlynedd.

Daw hyn yn dilyn pryderon fod oedi wedi bod yn y broses o newid y drefn bresennol.

Fe fydd cymhwyster TGAU Ail Iaith newydd yn cael ei gyflwyno'r flwyddyn nesa gan arwain at bryderon nad ydi'r Llywodraeth o ddifri ynglŷn â sefydlu un ffrwd.

Dywedodd Alun Davies wrth Newyddion 9 y bydd cwricwlwm newydd yn cael ei gyflwyno'r flwyddyn nesaf gyda phwyslais gwahanol ar siarad a defnyddio'r iaith.

Ychwanegodd mai'r nod yn y pendraw yw sefydlu un ffrwd ar gyfer y Gymraeg.