Comisiynydd: 'Angen ymyrryd i ateb galw am addysg Gymraeg'

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi dweud y dylai Llywodraeth Cymru ymyrryd os nad yw awdurdodau addysg yn ymateb i'r galw am addysg Gymraeg yn eu hardaloedd.

Yn siarad ar raglen y Post Cyntaf, dywedodd bod "cyfle bendigedig" i greu system addysg sy'n "ffit i'w bwrpas" yng Nghymru.

Cyhoeddwyd