Pryder am effaith Wylfa Newydd ar y Gymraeg

Mae cynghorydd yn Ynys Môn wedi cyhuddo'r cyngor o beidio gwneud digon i herio cwmni Horizon, sy'n gobeithio adeiladu'r atomfa Wylfa Newydd.

Mewn protest, mae William Hughes, sy'n cynrychioli ardal Cemaes, wedi ymddiswyddo o'r grŵp sy'n rheoli'r cyngor.

Mae o'n dweud nad ydi'r awdurdod wedi bod yn ddigon cryf yn eu trafodaethau â Horizon ynglŷn â chynlluniau'r cwmni ar gyfer swyddi, yr iaith a ffyrdd yn yr ardal.

Cyhoeddwyd