Annog trafodaeth rhwng y claf a'r meddyg

Cyhoeddwyd