Datgelu cynlluniau fforwm i adfywio rhan o Gaerfyrddin

Mae Fforwm Adfywio Tref Caerfyrddin wedi datgelu cynlluniau i adfywio rhan o'r dref.

Mae Sgwâr Jackson, Stryd y Brenin, a Stryd y Capel wedi eu cynnwys yn y cynigion i fywiogi rhan o'r dref sy'n aml yn angof.

Byddai Sgwâr Jackson yn cael ei drawsnewid yn sgwâr agored, fyddai'n bwynt cyfarfod newydd i bobl y dref.

Mae'r cynigion yn cynnwys ardal ar gyfer bwyta tu allan yn ystod yr haf, gyda sgrin LED awyr agored a allai arddangos ddigwyddiadau chwaraeon, teledu a ffilmiau.

Mae'r fideo uchod yn dangos yr cynlluniau gafodd eu cyhoeddi ddydd Mercher.