Dadansoddi'r map etholaethau newydd

Pwy sydd ar eu colled wedi'r adolygiad o etholaethau Cymru?

Yr Athro Roger Scully o Ganolfan Llywodraethiant Cymru sy'n dadansoddi.