Bws Team Sky bron a tharo seiclwr

Mae tîm seiclo Team Sky wedi ymddiheuro ar ôl i un o'i fysiau bron daro dyn oddi ar ei feic yn Sir Ddinbych.

Mae fideo yma, gafodd ei ffilmio o gamera ar helmed Andy Rolfe, yn dangos y bws yn agos iawn ato wrth iddo basio heibio.