Tro pedol ar uno ysgolion: Ymateb Ysgol Gwernyfed

Mae disgwyl i Gyngor Powys wneud tro pedol ar gynlluniau i uno dwy ysgol uwchradd yn y sir yn dilyn adroddiad beirniadol.

Roedd y cyngor am weld ysgolion uwchradd Gwernyfed ac Aberhonddu yn cau, gydag ysgol newydd 11-16 oed yn cael ei sefydlu ar un safle.

Ond mewn ymateb i ymgynghoriad, fe ddywedodd Estyn na fyddai'r newid yn gwella safon addysg yr ardal.

Dirprwy-bennaeth Ysgol Uwchradd Gwernyfed, Steve Williams sy'n ymateb i'r newyddion.