Problemau digartrefedd 'yn parhau' er buddsoddiad

Mae ffigyrau newydd yn dangos bod deddf arloesol ym maes digartrefedd wedi gwneud gwahaniaeth sylweddol ar hyd a lled Cymru.

Ond er gwaethaf £5m gan Lywodraeth Cymru, mae'n ymddangos bod yr awdurdodau'n methu a chynorthwyo un ymhob tri sy'n ddigartref - ychydig dros 2,000 o bobl.

Mae'r llywodraeth yn dweud bod y ddeddf wedi sicrhau llety i dros 4,000 o bobl.

Adroddiad Lois Angharad.