Gwaith Tîm Achub Mynydd y Bannau

Dyma dîm Achub Mynydd y Bannau yn mynd i helpu un dyn sydd wedi brifo.

Mae timau achub mynydd yng Nghymru wedi dweud bod nifer y galwadau wedi cynyddu 28% yn ystod flwyddyn ddiwethaf o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Tîm Achub y Gogledd Ddwyrain sydd wedi gweld y cynnydd mwyaf, a Thîm Achub Mynydd Llanberis sydd yn delio â'r nifer fwyaf o alwadau mewn blwyddyn.

Cyhoeddwyd