Pawb yn cydganu pen-blwydd hapus i Helena Jones // An impromptu Happy Birthday sing-along

Daeth deigryn i'r llygaid wrth i bawb yn y Pafiliwn ddod ynghyd i gydganu Pen-blwydd Hapus i Helena Jones, un o gystadleuwyr hynaf yr Ŵyl, sy'n dathlu ei phen-blwydd yn gant oed ddiwedd y mis // The audience in the Eisteddfod Pavilion joined in an impromptu rendition of Happy Birthday for one of the festival's oldest competitors, Helena Jones, who celebrates her 100th birthday later this month

Cyhoeddwyd